บ้านห้วยลุ

ในช่วงที่พวกเราทำงานอยู่ที่บ้านสันกลางในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เราได้รับการติดต่อจากผู้นำหมู่บ้านห้วยลุ ขอให้เราช่วยซ่อมแซมคลองส่งน้ำท่ีเสียหายจากน้ำท่วม เมื่อช่วงหน้าฝนปีก่อน ซึ่งชาวห้วยลุจำนวน ๑๕ ครอบครัวที่มีที่นาที่ต้องใช้น้ำจากคลองส่งน้ำนี้ จากการที่ผลผลิตเสียหายจากน้ำท่วมพวกเขาจึงขาดรายได้จากการขายข้าว และเนื่องจากไม่มีรายได้พวกเขาจึงไม่มีเงินซ่อมแซมคลองส่งน้ำดังกล่าว 

ได้มีการลงไปสำรวจความยาวของคลอง พบว่ามีช่วงที่แตกเสียหายอยู่สองช่วงตรงบริเวณขอบหินของคลอง  และยังมีรอยแตกของคลองดินที่เกิดจากการก่อสร้างถนนอีกด้วย ซึ่งรอยแตกสองแห่งหลังนี้ต้องใช้การแก้ไขทางเทคนิคที่มากกว่าเนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดกว้าง ๒.๔ เมตรและลึก ๑.๘ เมตร  ในการอุดช่องรอยแตกที่คลองดินนี้ต้องออกแบบตาข่ายที่สามารถเชื่อมต่อกับขอบของปีกกำแพงของท่อระบายน้ำที่ยื่นออกมา และดัดให้ส่วนบนของตาข่ายโค้งเพื่อรองรับท่อไฟโบรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ นิ้วไว้ไม่ให้ท่อเขยื้อน โดยท่อที่มีความยาวสี่เมตรนี้จะถูกตรึงไว้กับตาข่ายโดยใช้ลวดมัด

พวกเราตกลงกับชาวบ้านว่าจะช่วยออกค่าวัสดุในการก่อสร้างให้ชาวบ้านและชาวบ้านจะเป็นผู้ช่วยออกแรงในการทำงาน โดยวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมคลองส่งน้ำที่ห้วยลุครั้งนี้ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ ๓๐ ถุง

ท่อไฟโบรจำนวน ๗ ท่อ และท่อคอนกรีตอีกจำนวน ๑๔ ท่อ ชาวบ้านช่วยกันซ่อมแซมคลองส่งน้ำ และคลองที่ได้รับการซ่อมแซมดังกล่าวได้ส่งน้ำให้กับนาข้าวจำนวนกว่าร้อยไร่ทีเดียว