บ้านห้วยวาด

หมู่บ้านห้วยวาดตั้งอยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีประชากรซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่จำนวนประมาณ ๓๗๐ คน  ซึ่งเราได้เข้าไปสำรวจหมู่บ้านในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และพบว่า หมู่บ้านนี้ต้องพึ่งพาน้ำจากรถบรรทุกขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้งที่ขนน้ำมาให้หมู่บ้าน เป็นเวลา ๖ เดือนต่อปี หมู่บ้านห้วยวาดแห่งนี้ได้ถูกอพยพโยกย้ายมาเมื่อประมาณ ๑๐ ปีที่แล้ว (ปี พ.ศ. ๒๕๔๗) ก่อนหน้าที่นี้ชาวบ้านแต่ละหลังคาเรือนได้รับแท๊งค์น้ำขนาด ๑๕๐๐ ลิตร ซึ่งนับว่าเพียงพอต่อการใช้ในช่วงหน้าฝน แต่ว่าในหน้าแล้งไม่มีฝนเลย ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำอย่างหนักในช่วงหน้าแล้ง 

มูลนิธิได้ทำงานร่วมกับหมู่บ้านในการสร้างแท๊งค์เก็บน้ำเพิ่มเติม และสร้างรางน้ำฝนในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อมาในปี ๒๕๕๓ โบสถ์แคทอลิคที่อยู่ในพื้นที่ได้จัดหารถขุดมาขุดบ่อขนาดใหญ่่ริมฝั่งแม่น้ำวัง และได้สูบน้ำจากบ่อไปยังแท๊งค์เก็บน้ำเหนือหมู่บ้าน พวกเราจากมูลนิธิได้พูดคุยกับผู้นำหมู่บ้านว่าเราจะทำงานเพื่อปรับปรุงระบบจัดหาน้ำของหมู่บ้านอย่างไร พวกเขาขอให้ช่วยทำน้ำให้สะอาดเนื่องจากน้ำจากแม่น้ำวังมีความขุ่นและมีตะกอนสูงมาก

ในการทำงานกับชาวบ้านพวกเราได้สร้างแท๊งค์ตะกอนขนาด ๓๕,๐๐๐ ลิตร  และ แท๊งค์กรองน้ำขนาด  ๕,๐๐๐ ลิตรจำนวน ๒ แท๊งค์ โดยการใช้ทรายกรองเพื่อลดความขุ่นและโคลิฟอร์ม  ในปัจจุบันค่าน้ำมันดีเซลในการสูบน้ำยังเป็นปัญหาที่ท้าทายสำหรับชาวบ้านห้วยวาด อย่างไรก็ตามพวกเราได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่อำเภอ และได้รับคำชี้แว่าจงว่า จะมีการต่อไฟฟ้ามาที่บ้านห้วยวาดเร็วๆนี้  ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำได้เป็นอย่างมาก งานที่บ้านห้วยวาดเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วยงบประมาณค่าใช้จ่าย ๘๐,๐๐๐ บาท