โรงเรียนม่อนแสงดาวธรรมชาติวิทยา

โรงเรียนม่อนแสงดาวธรรมชาติวิทยา เป็นศูนย์การศึกษาที่บูรณาการการเรียนรูเจากธรรมชาติและการเกษตรสำหรับเด็กหญิงที่เป็นกลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย โรงเรียนแห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมในการหนุนเสริมและเยียวยาเด็กหญิงที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์และการถูกล่วงละเมิดในรูปแบบอื่นๆ ในแต่ละปีมีเด็กหญิงที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจำนวนกว่า ๓๐ คนที่ได้รับการศึกษาแบบให้เปล่าและที่พักอาศัยจากโรงเรียนม่อนแสงดาวแห่งนี้ 

คณะผู้นำงานและนักเรียนที่โรงเรียนม่อนแสงดาวธรรมชาติวิทยา

คณะครูและนักเรียนที่โรงเรียนม่อนแสงดาวยังขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับดื่มและทำอาหาร แม้ว่าครูและนักเรียนเหล่านี้จะมีน้ำบ่อบาดาลที่มีปริมาณน้ำที่เพียงพอ เหลือกินเหลือใช้ก็ตาม แต่น้ำบาดาลดังกล่าวเป็นน้ำโคลนที่มีกลิ่นเหม็นอันเนื่องมาจากสารปนเปื้อนต่างๆ แต่เดิมน้ำบาดาลของโรงเรียนมีระบบกรอง แต่ได้ชำรุดเสียหายลงและต้องใช้งบประมาณสูงในการที่จะซ่อมแซมเนื่องจากต้องมีช่างที่ชำนาญเฉพาะทาง

น้ำโคลนจากก็อกน้ำที่โรงเรียนม่อนแสงดาว

น้ำโคลนจากก็อกน้ำที่โรงเรียนม่อนแสงดาว

มูลนิธิชุมชนยั่งยืน(มชย.) ได้ทำงานในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อสร้างแหล่งน้ำและระบบน้ำสำหรับชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลรักษาด้วยตนเองได้ง่าย คณะผู้ทำงานของมูลนิธิชุมชนยั่งยืนได้ลงพื้นที่โรงเรียนม่อนแสงดาวหลายครั้งและได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการในการสร้างระบบกรองน้ำที่มีต้นทุนต่ำ และใช้เทคโนโลยีง่ายๆแบบชาวบ้านให้กับโรงเรียนม่อนแสดงดาว ความท้าทายของพวกเราคือการต้องระดมทุนจำนวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุในการสร้างระบบกรองดังกล่าว

ทีมงานมูลนิธิชุมชนยั่งยืนเป็นอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยกันทำงานเพื่อชุมชนโดยใช้เวลาว่างจากงานประจำ และเงินทุนทั้งหมดที่พวกเราได้มาทั้งหมดนั้นจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งสิ้นหกปี พวกเราได้ปนะสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งในโครงการน้ำให้กับ ชาวลาหู่บ้านห้วยวาด จังหวัดลำปาง ชาวลาหู่บ้านโป่งไฮ จังหวัดเชียงใหม่,ชาวลาหู่บ้านห้วยลุ  ชาวอาข่าบ้านสันกลาง คณะครูและนักเรียนที่ประกอบด้วยหลายชนเผ่าที่ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ และชาวลีซูบ้านเวียงกลาง จังหวัดเชียงราย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการน้ำที่โรงเรียนม่อนแสงดาวได้โดยการร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิผ่านทางบัญชีมูลนิธิชุมชนยั่งยืน ธนาคารกสิกรไทยสาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย เลขที่บัญชี 455 – 2 -17253-7  

สำหรับการบริจาคเงินและได้รับการลดหย่อนภาษีนั้นสามารถทำผ่านทางหุ้นส่วนของมูลนิธิคือ โกลบอล ดีวีลอปเมนต์ กรุ๊ฟ (Global Development Group) ซึ่งผู้บริจาคที่ต้องการใบลดหย่อนภาษี สามารถส่งเงินหรือโอนเงินด้วยวิธีการต่อไปนี้

 • เช็คสั่งจ่าย โกลบอล ดีวีลอปเมนต์ กรุ๊ฟ  (Global Development Group). โดยระบุโครงการหมายเลข J684N. โดยจ่าหน้าซองส่งไปที่ 56 Goorari St. Eight Mile Plains, Qld 4113 หรือ
 • เครดิตการ์ด (มาสเตอร์การ์ด, วีซ่า, อเมริกันเอ็กเพรส. ไดเนอร์) ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ (+61 7 3341 6475) หรือเวปไซด์ http://www.globaldevelopment.org.au/ หรือ
 • นำเงินบริจาคไปฝาก / ระบบธนาคารออนไลน์ ที่ธนาคาร
  Bank: Commonwealth Bank of Australia
  Account Name: Global Development Group
  BSB: 064 118
  Account No. 10200094

ผู้บริจาคที่เป็นชาวสหรัฐอเมริกา สามารถใช้เครดิตการ์ดออนไลน์ได้ที่  www.globaldevelopmentusa.org หรือติดต่อ ที่ พอลล่า อาร์มสตรอง(Paula Armstrong) โดยส่งอีเมล์ไปที่ info@gdgusa.org หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข (423) 338 2277

นักเรียนที่ม่อนแสงดาวปลูกผักไว้กินเอง

โรงเรียนม่อนแสงดาวธรรมชาติวิทยา

นักเรียนม่อนแสงดาวในชุดประจำชนเผ่าวันรับใบประกาศนียบัตร

นักเรียนม่อนแสงดาวในชุดประจำชนเผ่าวันรับใบประกาศนียบัตร