จากทีมอาสาสมัครมาเป็นมูลนิธิ

มูลนิธิชุมชนยั่งยืนได้เริ่มขึ้นในปี ๒๕๕๑ เมื่อเหล่าผองเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ประกอบไปด้วยชาวไทยและชาวออสเตรเลียนได้จัดตั้งทีมที่มีชื่อว่า “ ได้ ได้ ได้” เพื่อช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำที่บ้านห้วยวาด และหลังจากนี้ทีมก็ได้เข้าไปทำงานโครงการที่บ้านโป่งไฮในเวลาต่อมา

หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากโครงการที่น้ำที่บ้านห้วยวาด และบ้านโป่งไฮอย่างสมบูรณ์แล้ว พวกเราพบว่ายังมีหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องน้ำ ดังนั้นทีมงานจึงได้ตกลงกันว่าจะจัดตั้งมูลนิธิขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้สามารถระดมทุนสำหรับโครการอื่นๆต่อไปในอนาคต โดยได้มีการจดทะเบียนมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฎหมายในต้นปี  ๒๕๕๕  ทุนที่ได้มาจากการระดุมทุนได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อวัสดุของโครงการ สำหรับการบริหารจัดการโครงการนั้นเป็นการทำในเชิงอาสาสมัครโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ

มูลนิธินี้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือชุมชนที่ด้อยโอกาสในการปรับปรุงแหล่งน้ำและคุณภาพของน้ำ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิธีการทำการเกษตรทางเลือก และโอกาสต่างๆทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งเราพบว่ามีหลายครอบครัวที่มีรายได้เพียงวันละประมาณ ๑ ดอลล่าร์ หรือประมาณ ๒๖ –๒๗ บาทเท่านั้น นอกจากนี้หากเป็นไปได้มูลนิธิยังช่วยจัดหาโอกาสทางการศึกษาให้กับคนอีกด้วย

จนถึงปัจจุบันนี้มูลนิธิได้ช่วยเหลือชุมชนจำนวน ๖ แห่งในการปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำ และให้การอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้างกับสมาชิกในชุมชนด้วย และเรายังได้ช่วยผู้หญิงที่บ้านห้วยวาดให้มีโอกาสพัฒนาแหล่งรายได้อื่นๆนอกเหนือไปจากการเกษตรอีกด้วย

เรายินดีหากท่านจะมาร่วมอาสาสมัครด้วยแต่ก็ต้องดูด้วยว่าในช่วงนั้นมีงานที่กำลังทำอยู่หรือไม่  สำหรับผู้ที่ต้องการจะมาช่วยเป็นอาสาสมัครควรจะติดต่อกับมูลนิธิทางอีเมล์เพื่อจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาที่จัดทำโครงการและข้อพึงปฏิบัติต่างๆด้วย

มูลนิธิชุมชนยั่งยืนเป็นหุ้นส่วนกับกับองค์กร โกลบอล ดีวีลอปเมนต์ กรุ๊ฟ (จี ดี จี) – Global Development Group/GDG ที่เป็นองค์กรการกุศลที่จะทะเบียนแล้ว ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทางที่ดีที่สุดที่จะอธิบายถึงการทำงานนร่วมกับหุ้นส่วนนี้ก็คือ จี ดี จี จะดูแล ประเด็นต่างๆ ในการที่จะการลดหย่อนภาษี สำหรับผู้ที่บริจาคแก่มูลนิธิ ในขณะที่เราเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนที่มีความต้องการในการจัดสร้างระบบการจัดสรรน้ำโดยให้ชุมชนนั้นๆเข้ามามีส่วนร่วมโครงการอย่างเต็มที่

 

อาสาสมัครของเรา

โกะ – ประธานมูลนิธิ  ครูสอนประจำที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย – กำลังทำปริญญาเอกสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

โกะ – ประธานมูลนิธิ
ครูสอนประจำที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย – กำลังทำปริญญาเอกสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ติ๋ม – เหรัญญิก  นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย – มีความสุขที่สุดเมื่อได้ทำอาหารไทยแสนอร่อยอยู่ในห้องครัว

ติ๋ม – เหรัญญิก
นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย – มีความสุขที่สุดเมื่อได้ทำอาหารไทยแสนอร่อยอยู่ในห้องครัว

หลิว – คณะกรรมการ  นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย -นักถ่ายรูปตัวยงและเป็นผู้ชายที่อุทิศตนเพื่อครอบครัว

หลิว – คณะกรรมการ
นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย -นักถ่ายรูปตัวยงและเป็นผู้ชายที่อุทิศตนเพื่อครอบครัว

หล่ง- เลขานุการ นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย –นักฟุตบอลตัวยงและเป็นผู้ชายที่อุทิศตนเพื่อครอบครัว

หล่ง- เลขานุการ
นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย –นักฟุตบอลตัวยงและเป็นผู้ชายที่อุทิศตนเพื่อครอบครัว

เอกชัย – คณะกรรมการ  นักกฎหมาย ทำงานประจำที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย –นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน

เอกชัย – คณะกรรมการ
นักกฎหมาย ทำงานประจำที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย –นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน

น้ำฝน – คณะกรรมการ  ครูประจำวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

น้ำฝน – คณะกรรมการ
ครูประจำวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

จอน – รองประธานมูลนิธิ และผู้อำนวยการโครงการ  ครูเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างต่างๆมากว่า ๔๕ ปี เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการทำงานโครงการในทุกด้าน ได้แก่ การออกแบบระบบน้ำ และการก่อสร้าง การวางแผนโครงการ และระดมทุน

จอน – รองประธานมูลนิธิ และผู้อำนวยการโครงการ
ครูเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างต่างๆมากว่า ๔๕ ปี เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการทำงานโครงการในทุกด้าน ได้แก่ การออกแบบระบบน้ำ และการก่อสร้าง การวางแผนโครงการ และระดมทุน