อีเมล์ถึงเรา

 

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

มูลนิธิชุมชนยั่งยืน
๓๕๒ หมู่ ๖ ตำบลริมกก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐

อีเมล์villagewater2557@gmail.com 

หมายเลขโทรศัพท์ (ไทย) : 087 659 4916
หมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ :
+66 876 594 916