แนะนำมูลนิธิ

ลองจินตนาการถึงเหตุการณ์หนึ่งทีเกิดขึ้นที่บ้านห้วยวาดในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อแม่มีน้ำไม่พอแม้แต่จะอาบน้ำให้ลูกน้อยของเธอ เธอค่อยๆหยิบเอาขวดน้ำของนักวิจัยไปและใช้น้ำครึ่งขวดเพื่อนำเอาไปอาบน้ำให้ลูกน้อยของเธอ

 

มูลนิธิชุมชนยั่งยืนของเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ทีละหมู่บ้าน

มีผู้พลัดถิ่น ไร้สัญชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงอีกเป็นจำนวนมากที่ยังขาดแคลนน้ำ

slider3.jpg

มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ชุมชนที่ด้อยโอกาสในภาคเหนือของประเทศไทยให้เป็นชุมชนยั่งยืนกันเถอะ

 

โครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว